Kişiye Özel Kitap Baskı ve İçerik Hizmetleri

Kitabın Tarihi

Kitabın Tarihi

Kitaplar, bilgiye kaynaklık eden, insanlık tarihinin en önemli parçalarından birisidir. Onların yeryüzünde var olma serüveni, doğuşu, gelişmesi ve günümüzde dijital bir hal alışını izleyen tüm bu sürece genel bir bakış yapmak, kitabın yaşadığı dönüşümü de gözler önüne serecektir.

“Bu Kitap Benim” platformu olarak, sizlere yalnızca bir yayıncılık ve baskı hizmeti sunmuyoruz, kitabın aydınlatıcı güzelliğiyle yolunuza ışık olmayı, kitabı sevdirmeyi de bir görev biliyoruz. Bu yüzden de kitabın tarihi hakkında bilgi vermek, onu yakından tanımak gerektiğine inanıyoruz.

 

Kitabın Kökenleri

Kitabın kökenleri Antikçağlara kadar uzanmaktadır. Antikçağ ya da günümüz dijital çağı (Ağ toplumu) arasında geçen tüm zaman dilimlerinde bilgiye olan ihtiyaç hiçbir zaman son bulmamıştır. Bu yüzden de kitaplar sadece şekil, kullanılan materyaller açısından değişimler gösterse de kitap, hep yaşamaya devam etmiştir.

Kitap yapımında kullanılan materyallerin dönüşümü, insanlık tarihi hakkında da bize bir takım bilgiler sunuyor. Antikçağ’da ilk kitabın oluşmasını sağlayan malzemeler şunlardır: Ağaç yaprakları, kil tablet, taş, keten bezi, fil dişi, hayvan kabukları ve organları, papirüs, parşömen ve kağıt. (Yıldız, 2000)

Papirüs Kitap

İsmini sıraladığımız ve kitaba materyallik görevi üstlenen tüm malzemelerin ilkini papirüs oluşturmaktadır. İlk kez M.Ö 3300’lü yıllarda Eski Mısır’da kullanıldığı bilinmektedir. Nil nehri ve çevresinde bolca yetişen bir bitkidir ve kağıt olarak kullanılmaya elverişli olanlardan kitap yapılmıştır. Elbette bu kitaplar günümüz formlarına sahip değildir. Rulo şekilde saklanan bu kitaplar, dönemin önemli bilgi kaynağı olmuştur. Neredeyse M.S. 11. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etmiştir. (Atılgan, 2006)

Çin ve Kitap

Çin medeniyeti, kitabın günümüzdeki formuna kavuşmasına en büyük katkıyı sağlayan medeniyetlerden birisidir. Çin’deki ilk kitap örneklerinin ağaç plakalar ve ipek kullanılarak oluşturulan zeminler kullanılarak oluşturulmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında Çin’de edebiyatın gelişmesi gerçekleşmiş. Yazının önemi daha fazla anlaşılmaya  başlanmıştır.

Anadolu ve Kil Tabletler

Kitabın oluşmasında en önemli materyallerden birisinin de “kil” olduğu bilinmektedir. Çeşitli kaynaklar kil’in ilk kez M.Ö. 3 bin yılında kullanıldığını göstermektedir. Nemli ve yumuşak kil tabletler üzerine yazılar yazılıyor, daha sonra bu tabletlerin serleşmesi ve yazıların korunması için pişiriliyordu. Çivi yazısı olarak da adlandırılan yöntemle oluşturulan tabletlere Hitit Uygarlığına başkentlik yapan Çorum Boğazköy’de 15 bine yakın büyük boy örnekleri bulunmuştur. Ayrıca, Geç Hitit döneminde kil tabletler yerine, tahta tabletler ve deri üzerine de yazı yazıldığı bilinmektedir. (Bossert, 1952).

Eski Yunan ve Parşömen Kitap

Kitap basım sürecinde kullanılan materyallerden bir diğeri ise Parşömenlerdir. Hayvan derilerine uygulan bir takım işlemler sonucunda elde edilen Parşömen, Eski Yunan’da M.Ö. 3 binden başlayarak, M.S. 7. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etmiştir. (Yıldız, 2000). Papirüs’ün Nil ve çevresindeki deltalarada elde edildiğinden bahsetmiştik. Papirüsün ham maddesini oluşturan bitkinin belirli bir bölgede elde edilmesi ve o günkü şartlara göre bir yerden bir yere aktarılmasının zorlukları, parşömenin ise hayvan derilerinden elde edilmesi ve hayvanın bulunduğu her yerde kolayca üretilebilmesi tercih nedeni olmasını sağlamıştır. Parşömen ve Papirüs gibi malzemelerin tamamı rulo şeklindedir. Parşömen’ler malzemesi nedeniyle papirüslere göre daha dayanıklıdır. Ancak rulo şekliden sarılan kitapların okuma zorluğu oluşturduğu ve bunun için yeni bir yöntem arayışı bugünkü kitapların atası denebilecek bir biçimin keşfini sağlamıştır: Kodeks.

Kodeks

Kitap günümüzdeki biçimsel haline yavaş yavaş kavuşmuştur. Bu noktadaki ilk adımın Codex (Kodeks) olduğu söylenebilir. Rulo halindeki bir kitabı sonuna kadar okuduktan sonra, yeniden başa doğru sarmak gerekmektedir. Ayrıca, kitapta istediğiniz bölüme gelebilmek için de ruloyu hareket ettirmeli ve uzun uğraşlar sonunda istediğiniz bölüme gelmeniz halinde yeninden başka bir bölüme geçmek için aynı işlemleri tekraren yapmanız gerekmektedir. İşte tüm bu zorlukları ortadan kaldırmak için geliştirilen kodeks yöntemi ilk kez papirüslere uygulanmıştır. Kodeks, bugünkü kitap formuna benzemektedir. İstenilen yazı sayfasının iki katı büyüklüğündeki bir papirüs yaprağı, dikey şekilde katlanır ve iki sayfa oluşturulur. Böylelikle, bugünkü kitap formuna benzeyen bir forma kavuşturulmuştur. Diğer bir deyişle kodeksler bugünkü kitapların gerçek anlamda atasıdır denilebilir. (Dalkıran, 2013).

Çin ve Kağıdın Bulunuşu

Papirus rulosu ve sonrasında papirus kodeksinin kullanıldığı dönemde Çin’de çok önemli bir buluşa imza atılmıştır. M.S. 1. yüzyılda, bugünkü modern kitabın temel materyali olan kağıt üzerine yazı yazılmaya başlanmıştır.

Pek çok farklı kaynakta kağıdın keşfine ilişkin olarak; Çin hükümdarının sayar muhafız alayı mensuplarından sanatkar Tsai Lun tarafından keşfedildiği belirtilmektedir (Tekin, 1993). Kağıdın sırrı hemen hemen 600 yıl saklanmıştır ancak İpek Yolu vasıtasıyla Çin’in hemen batısındaki bölgede kağıt imalathaneleri kurulmuştur.

El Yazması Kitaplar

Özellikle Batı’da el yazması kitaplar Ortaçağ boyunca hızla yayılmıştır. Yunanlıların ve Romalıların bu konuda oldukça ileri bir aşamada oldukları söylenebilir. Kitap çoğaltma işlemi manastırların “scriptorium” denilen yazı atölyelerinde yapılmıştır. 7. yüzyıldan itibaren ise, İslam dünyasındaki kütüphaneler tarafından bu el yazması eserler, arapçaya çevrilerek çoğaltılmaya başlanmıştır.

Kağıdın Avrupa’ya Yayılması

Kitabın modern kitap formuna ulaşması ise kağıdın Avrupa’ya yayılmasıyla hız kazanmıştır. Çinliler ve Müslümanlar arasında yaşanan Talas Savaşı’nda (751) Müslümanlar tarafından 20 bin Çinli esir alınmıştır. Bu esirler vasıtasıyla Müslüman Araplar, kağıt yapımını Çinlilerden öğrenmiş ve belirli bir süreden sonra kağıt yapımına başlanmıştır. Kağıt üretimi; başta Şam olmak üzere, Hama, Trablus ve Kahire’de yoğunlaşmıştır. Müslümanlar, 12. yüzyılda önce İspanya’ya daha sonra ise Sicilya’ya kağıt üretimini aktarmışlardır. (Dalkıran, 2013).

Matbaa ve Basım

Papirüs, parşömen, kağıt gibi pek çok farklı aracın kitap için temel materyalleri oluşturması ve zaman içinde el yazması kitapların çoğaltılması gibi pek çok farklı süreçle bugünkü modern kitaba geçişe adım adım ilerlenmiştir. Ancak, tüm bu gelişmelerin yanı sıra, en önemli icat ise elbette, Gutenberg’in Matbaa’yı icat etmesidir. Çünkü, bu yeni icat, baskı işleminin mekanikleşmesini ve hızlı şekilde kitapların çoğaltılmasını sağlamıştır. Böylelikle basılı kitap ve çağdaş basımcılık doğmuştur (Jean, 2006)

Gutenberg’in matbaa ile ilgili çalışmaları 1440 yılında başlamış ve 1450 yılında tamamladığı makinesiyle bir şiir basmıştır. Ancak Gutenberg, düştüğü maddi sıkıntılar nedeniyle matbaa makinesini daha da ileri taşıyabilecek imkana sahip değildi. Bu yüzden, J. Fust adlı bir yatırımcıdan aldığı destekle, 1455 yılında Gutenberg İncil’i olarak bilinen kitabı bastı.

Tüm bu gelişmelerden sonra, kitap basımı öncelikle Avrupa olmak üzere tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. El yazması eserlerin pahalı olması nedeniyle sadece seçkinlerin ve soyluların erişebilecekleri bir meta olmaktan çıkmasını da sağlamış, halkın kitaba olan erişimi kolaylaşmıştır. Böylelikle bilgi manastırların tekelinden çıkmış ve halka doğru yayılmıştır. Modern kitaba geçişle birlikte, artık yeni basılan bir eser, dünyanın pek çok farklı noktasında kopyalarıyla birlikte yayılmış ve okunmaya başlanmıştır.

Kitap, günümüz teknolojik gelişmeleriyle ortaya çıkan e – book (kitap) ile oldukça farklı bir noktaya gelmiş durumda. Gelinen noktanın ne olduğu konusunda ise bir şeyler söylemek için oldukça erken ancak “Bu Kitap Benim” platformuyla sizlere sunduğumuz butik yayıncılık hizmeti, kendi kitabınızı ister 1 adet (book binding) ya da matbaacılık yoluyla 1000’lerce adet basılmasını sağlıyoruz. Böylelikle kalem aldığınız; şiir, hikaye, roman, anı, hatıra fotoğraflarınız, kısacası tüm yazınsal ve görsel ürünlerinizi kitaba dönüştürüyor, gelecek nesillere aktarabileceğiniz şahane bir kitap halinde sizlere sunuyoruz. “Bu Kitap Benim” diyorsanız siz de öncelikle “Kitap Baskı ve Yayın Süreci” başlıklı yazımızı okuyarak işe başlayabilir, sonrasında da herhangi bir ücret talep edilmeden sizlere sunulan ön inceleme raporu talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için bilgi@bukitapbenim.com elektronik posta adresimize mail atmanız yeterli olacaktır.

KAYNAKLAR:
Yıldız, N. (2000). Eskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Atılgan, M. (2006). Antik Çağın en önemli yazlı malzemeleri: Papirüs. Bilgi Dünyası, Cilt: 7, Cilt, Sayı: 6.
Bossert, H. (1952). Hititlerde Yazı Malzemeleri ve Yazı Aletleri, Çev: Bahadır Alkım, Cilt: 16, Sayı: 61, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın Tarihi, Türk Kütüphaneciliği, Cilt: 27, Sayı: 1.
Tekin, Ş. (1993). Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları, Haz. Tüba Çavdar, İstanbul: Eren Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd. Şti.
Jean, G. (2006). Yazı: İnsanlığın Belleği, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kupa Baskı Hizmetleri

Posted by on 8:21 pm in Bu Kitap Benim / Blog | 6 comments

Kupa Baskı Hizmetleri

Kupa baskı ile sevdiklerinize hoş bir armağan sunabilirsiniz. Özel baskı sistemiyle hazırlanan kupa baskılı bardak çeşitlerinin tamamını web sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz. Kupa baskı ile orijinal bir armağan sunmanın da mutluluğunu yaşayacaksınız. Fotoğrafhane çatısı altında hizmet veren baskı merkezimizle hemen şimdi iletişime geçebilirsiniz. 

Kupa Baskı Bardak Çeşitleri Nelerdir?

Sevdiklerinize armağan olarak sunabileceğiniz kupa baskılı bardaklarını farklı türlerde hazırlıyoruz;

 • Fosfor renkli,
 • Beyaz,
 • Karanlıkta fosfor ile parlayan,
 • Isı ile renk değiştiren (sihirli bardak)

Sıralanan tüm çeşitler için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 

Kupa Baskılı Bardak Hediye Etmek İstiyorum?

Eğer kupa baskılı bardak hediye etme fikrine sahipseniz, WhatsApp hattımız ya da doğrudan ofis telefonlarımızdan bize erişebilirsiniz. Baskı süreci için; bastırmak istediğiniz fotoğrafı bize mail yoluyla ya da mesaj olarak atabilirsiniz. Tasarım ekibimiz tarafından oluşturulan ön çalışmayı size mail olarak gönderiyoruz. Onaylamanız halinde de baskı işlemine geçiyoruz. Baskılı kupa bardağınız özel hediye kutusu içinde dilediğiniz adrese gönderimini sağlıyoruz. 

Kupa Baskı Bardak Nasıl Yıkanmalı?

Kupa baskılı bardak kesinlikle bulaşık makinesine atılmamalıdır. Çünkü yüksek oranda sıcak baskılı bardağınızda sorun oluşturabilir. Bardaklarınızı orta sıcaklıkta bir suyla yıkayabilirsiniz. Mümkün olduğunca bardağınızı elde ve orta sıcaklıkta bir suyla temizleyiniz. Alkol ve benzeri maddelerle temas ettirmemeye çalışınız. Kupa baskılı bardakları sıcak ve soğuk içecekler için rahatlıkla kullanabilirisiniz. Öte yandan, kupa basklı bardaklarınızı bulaşık teli ile ovalamaktan kaçınmalısınız. 

Online bir platform olan Fotoğrafhane üzerinden Türkiye’nin her yerine gönderim sağlayabiliyoruz. Kupa baskılı bardak ürünlerini Lüleburgaz ilçesinde bulunanlar doğrudan ofisimizden temin edebilir. 

Bizi Takip Etmek İster Misiniz?

Kitap Baskı Hizmetleri ve Son Okuma Hizmeti

Posted by on 8:56 pm in İçerik Hizmetleri, Kitap Baskı | 0 comments

Kitap Baskı Hizmetleri ve Son Okuma Hizmeti

Türkiye’de butik yayıncılık hizmetleri alanında hizmet veren Bu Kitap Benim Yayıncılık, kaliteli baskı çözümleri ön plana çıkıyor. Oluşturduğunuz kitap projelerinin yalnızca baskısı değil, aynı zamanda editöryal olarak okunması için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Öte yandan, hazırlanan çalışmanızın son okumasının yapılmasını istiyorsanız, profesyonel tashihçi ekibimizle de hizmetinizdeyiz.

Son Okuma Nedir?

Hazırlanan makale, sunum, kitap, tez gibi unsurların profesyonel editörler tarafından son kez okunması ve öneriler sunması işidir. Bu kapsamda;

 • Tüm metinlerin okunması
 • Anlam sorunlarının tespiti
 • Yazım yanlışlarının düzeltilmesi ve noktalam işaretlerinin kontrolü

Yukarıda sıralanan tüm konular son okuma hizmeti kapsamında sunuluyor.

Tüm Metinlerin Okunması

Hazırladığınız metinler, titizlikle okunuyor ve üzerinde gerekli düzenlemelerin ve önerilerin yapılması konusunda notlandırmalar yapılıyor. Söz konusu notlandırmalarda metne katkı sağlayabilecek önerilerde bulunuluyor.

Anlam Sorunlarının Tespiti

Metninizde yer alan anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi gereken cümleler hakkında notlar sunuluyor. Yapmanız gereken değişiklikler hakkında bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor.

Yazım Yanlışlarının Düzeltilmesi

Metninizde yer alan yazım yanlışları tashih ekibimiz tarafından okunarak, düzeltiliyor. Dilerseniz gerçekleştirdiğiniz çalışmayı kitap haline dönüştürülmesi konusunda da yardım talep edebilirsiniz. Dilerseniz 1 adet dilerseniz 1000 adet baskı alabilirsiniz.

Kitap baskı hizmetleri ve çözümleri konusunda detaylı biçimde bilgi almak için dilerseniz canlı destek hattı üzerinden dilerseniz, doğrudan iletişim numaralarımızla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Öte yandan, iletişim formu üzerinden de sorularınızı gönderebilirsiniz. Oluşturduğunuz dosyaları ön inceleme yapılması için bilgi@bukitapbenim.com adresi üzerinden de gönderim sağlayabilirsiniz.

Bizi Takip Etmek İster Misiniz?

Hediye Kitap Basımı

Posted by on 2:15 pm in Ana Sayfa, Bu Kitap Benim / Blog, Kitap Baskı | 0 comments

Hediye Kitap Basımı

Hediye kitap basımı duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinize aktarmanın en güzel yollarından birisidir. Ancak çoğu kişi, bu işin nasıl yapılabileceği konusunda net bir bilgiye sahip değil…İşte size hediye kitap basımı konusunda öneriler ve nasıl yapacağınıza dair ipuçları…

Sevdiklerinize yazdığınız şiirler, hatıralarınıza dair notlar, mektuplar, fotoğraflar ve dijital dünyayla birlikte yaşantımıza giren; dijital mesajlar, mailler gibi pek çok özel mesajlarınızı bir kitap haline dönüştürebilirsiniz. Yılbaşı, doğum günü, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, evlilik yıldönümü gibi pek çok özel gün için hediye kitap bastırmak ve bunu sevdiklerinize sunmak güzel bir fikirdir.

Kitap baskı konusunda hizmet veren Bu Kitap Benim Yayıncılık aracılığıyla dilerseniz hediye kitap basımı gerçekleştirebilirsiniz. Peki süreç nasıl işliyor;

 • Kitaba dönüşmesini istediğiniz yazılı ve görsel materyallerinizi bir araya toplayın
 • Hediye kitabınızın kaç sayfadan oluşacağını ve boyutunu belirleyin
 • Kitabın renkli ya da siyah beyaz basımına karar verin
 • Kitap kapağı ve sayfa cinsine karar verin
 • Bu Kitap Benim editöryal ekibimize mail aracılığıyla çalışmanızı ulaştırın

Hediye Kitap Basım Süreci

Hediye kitap basım süreci hazırlanan eserin niteliğine ve sayfa sayısına göre değişiklik gösterir ancak ortalama 3 iş günü içinde eseriniz hazır hale getirilir. Kitap baskı süreci öncesinde eserin teknik olarak dizgisinin yapılması gerekir ve bu süreç yaklaşık1 gün alacaktır. Sonrasında ise eserin örnek iç sayfası ve örnek kapak çalışması tarafınıza gönderilir. Çalışmayı onayladığınız gün içinde çalışma baskıya alınır. Kargoyla çalışmanın elinize ulaşması ve eserin hazırlanması süreci birlikte düşünüldüğünde 3 iş günü içinde teslimat sağlanır. Elbette bulunduğunuz bölgedeki kargo koşulları da bu konuda göz önünde bulundurulmalıdır. Yine de hediyenizin tam zamanında sevdiklerinize ulaşması için en az 5 gün öncesinden çalışmayla ilgili editöryal ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Hediye Kitap Basım Gizlilik Politikası

Hediye kitap basım sürecinde Bu Kitap Benim Yayıncılığa teslim ettiğiniz tüm yazılı ve görsel materyaller gizlilik politikamız doğrultusunda kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmaz. Yayınevimize teslim ettiğiniz tüm materyaller editör ekibimiz tarafından düzenlenir ve dizgiciler tarafıdan hazır hale getirilir. Matbaa basımı sonrasında da kargoya verilir. Tüm bu süreçlerde çalışmalarınız kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşılmaz.

Hediye Kitap Basım Ücretleri

Hediye kitap basım ücretleri çalışmanızın kaç sayfa olacağı, kullanılacak sayfa cinsi, kitabınızın kapak türü ve renkli ya da siyah beyaz olması gibi faktörlerle farklılaşır. Kitap kapak türleri ve kağıt cinslerine ilişkin bilgi almak için İletişim formu üzerinden ya da canlı destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Takip Etmek İster Misiniz?

Kitap Baskı Ölçüleri Nelerdir?

Posted by on 8:00 pm in Ana Sayfa, Bu Kitap Benim / Blog | 2 comments

Kitap Baskı Ölçüleri Nelerdir?

Hazırladığınız eseri kitaba dönüştürmek konusunda karar verdiğinizde aklınıza takılan önemli sorulardan birisi kitap baskı ölçüleri olacaktır. Peki, kitap ölçüleri nelerdir? Hangi tür kitap baskı için hangi ölçü kullanılmalıdır?

Kitap boyutu ölçüleri arasında karar vermeden önce oluşturduğunuz çalışmanın niteliğini ve hedeflediğiniz kitlenin alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmalısınız. Kaliteli fotoğrafların yer aldığı bir eseri cep boy basmak fikri; gerçekleştirdiğiniz çalışmaya ve hedefinize göre değişmekle birlikte doğru bir tercih olmayabilir. Kaliteli fotoğrafların yoğun biçimde yer aldığı bir kitap için Prestij Kitap boyu tercih etmek daha doğru olabilir.

Eğer elinizdeki eser, düz metinlerden oluşuyorsa böylesi bir eser için Genel Kitap Boy tercih etmeniz daha isabetli olacaktır.

Ders Kitapları İçin: Eğitim Kitap Boyu

Hazırladığınız bir ders kitabı ise bu durumda Eğitim Kitap Boy tercih etmenizi tavsiye edebiliriz. Aynı zamanda test kitapları içinde aynı boyun tercihi doğru olacaktır.

Hazırlayacağınız çalışma; sözlük, bilgilendirici kısa metinlerin yer aldığı bir eser ise bu durumda cep boy tercih edebilirsiniz. Daha kolay taşınmasının verdiği pratik kullanımı göz önünde bulundurmalısınız.

Kitap Baskı Boyutu Konusunda Bir Uzmana Mutlaka Danışın

Çalışmanız; bir seriden oluşuyorsa ve daha spesifik konularda daha ayrıntılı düz metinlerin yer aldığı bir kaynak ise bu tür durumlarda Roman boydan daha büyük olan Büyük Boy Kitap ölçüsü tercih edebilirsiniz.

Elbette kitap baskı ölçüleri konusunda karar vermeden önce uzman bir ekibe başvuruda bulunmak ve onların da bu konudaki fikirlerinden yararlanmak oldukça faydalı olacaktır. Kitap baskı alanında profesyonel ekibiyle butik yayıncılık yapan Bu Kitap Benim platformu ile iletişim formu üzerinden hemen iletişime geçebilir, kitap baskı ölçüleri hakkında bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Kitap Boyutları Kullanım Alanları
13,5×21 cm Büyük Boy Kitap, Düz Metinler
11×17 cm Cep Boy Kitap, Düz Metinler
13×19,5 cm Genel Kitap Boy
16×23 cm Çalışma Kitap Boy
22×22 cm Prestij Kitap Boy, Tasarım Kitap, Sehpa Kitap
21×29,7 cm Eğitim Kitap Boy, Test Kitap Boy

Bizi Takip Etmek İster Misiniz?

Kitap Kapağı Tasarımı

Posted by on 2:24 pm in Ana Sayfa, Bu Kitap Benim / Blog | 0 comments

Kitap Kapağı Tasarımı

Kitap kapağı tasarımı bir kitabın konusu ya da başlığı kadar önem taşır. Belirli baskı kuralları dışında, kitap kapağı tasarımı için kesin kıstaslar yoktur. Kapak tasarımında tasarımcı tamamen özgürdür. Kapak tasarımı işi en zevkli tasarım işlerinden biridir ve kesinlikle yaratıcılık gerektirir. Kitap konusu ile kitap kapağı arasında kesinlikle bir bağlantının olması gerekir. Çünkü kitap kapağı kitabın vitrini niteliğindedir.

Kapak tasarımı illa şu programla yapılmalıdır diye bir durum söz konusu değildir. Bazen elle çizilen karakalem bir eskiz çalışması bile kapak olarak kullanılabilir. Yazılı basın, baskı da (dergi, gazete, broşür, kitap vs. gibi alanlar) kullanılan belirli programlar vektör tabanlı programlar olsa da, ekstra efektler için yardımcı bitmap tabanlı programlar da kullanılabilir. Tamamen bitmap tabanlı programlar ile bir kapak veya afiş yapımı, boyutların ortama göre değişimi sırasında sorun yaratabileceği için, vektör tabanlı programlar ile bir ana şablon yapmak daha pratiktir ve daha kullanışlıdır.

Kitap Kapağı Tasarım Hizmetleri

Kitap kapağı tasarımı boyutu genel olarak ortalama A5 büyüklüğünde olur (dosya kâğıdının yarısı boyutunda da diyebiliriz). Tabii bu ortalama bir büyüklüktür ve kitabın boyutuna göre farklılıklar gösterebilir. Aynı zamanda kitap kapağı tasarımı yazarın isteğine, kitap sayfa adedine, baskı adedine, baskı ortamına göre de değişiklik gösterebilir.

Tasarımda sayfaların yerleşiminde ana unsurlar; başlık, yazar ismi, biyografi, kısa özet, yayınevi logosu, slogan, barkod gibi şeylerdir. Bunların yerleşimi, vurgulanmak istenen unsura göre değişiklik gösterebilir. Kimi yazar ismini ön planda tutmak isterken kimisi daha arka planda olmayı tercih eder ve kitap isminin ön planda olmasını ister. Kimi yazar fotoğraflı biyografi kullanır, kimisi biyografi bile kullanmak istemez. Yazarın buna benzer ana istekleri ve kıstasları dışında tüm tasarım, tasarımcının hayal gücüne kalmıştır.

Kitap kapağı tasarımı oldukça zahmetli bir iştir ve yaratıcılık gerektirir. Tasarım yapan kişinin, iyi bir göze, ruha ve yaratıcılığa sahip olması gerekir. Sanatsal bir bakış açısı da tasarımcıda bulunması gereken olmazsa olmazlardandır. Kitap baskı hizmetleri veren yayınevimiz üzerinden dilerseniz kitap kapağı tasarım hizmeti de alabilirsiniz.

Bu Kitap Benim yayıncılığın uzman grafikerlerinden kitap kapağı konusunda hizmet almak ve kitabınızın ses getirmesini istiyorsanız, bilgi@bukitapbenim.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Takip Etmek İster Misiniz?